Văn bản pháp quy

Năm 2019


Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hà Nam

Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hà Nam.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Phòng tài chính kế toán và các khoa, phòng liên quan tổ chức thực hiện quyết định này.
Xem nội dung quyết định

Năm 2018:


Thông tư số: 15/2018/TT-BYT

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Nội dung thông tư số 15/2015/TT-BYT

Năm 2016


Hướng dẫn thực hiện thông tư số 40/2015/TT-BYT

Năm 2015


Bảng giá dịch vụ kỹ thuật

Năm 2010


Quyết định - 2166/QĐ-TTG

Follow me